Kichwa

Paktakay llaktayukkuna kichikikpi Guatemalamanta pushak, Otto Pérez, atita sakirka corrupción huchachikunamanta harkarinkapak, shitaykunapak kimsa killa...

Ecuadormanta gobierno pushakkuna kunan ati puncha Colombia Venezuela llaktakunata “Utka pakta achka pachakunapak” paypura llakikunata...

Metropak ruraykuna atirikunmi Consejo metropolitano 2 niki ruraypak  440 junu dólar kullkita mañachunlla nishka hipa....

Kunan 1Kuya Raymi puncha yachay pacha kallarin nishpa Ministerio de Educación ukumanta willachirka.

1 niki...

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) kaya illa puncha, Quitopi tantanakunka  Colombia y Venezuela llaktakunapa llakikunamanta...

Cuencapi rurarikun michawan purina tranvíapa chawpi ruraykuna ña atirishkami, llakta kati pushak, Jorge Glas kay...

Páginas