Usted está aquí

08.02.2017
Chimborazopi Carnaval 2017 raymi kallarirka

Kallaripika Carnaval 2017 kushikuy hawa  Riobambamanta GAD Concurso de Coplas mishaykunaman tukuy ayllullaktakunata kayachikun. Pikuna kay raymi ruraykunapi kimirinkapak munakkunaka Museo de la Ciudad wasipi (Primera Constituyente, Espejo chimpapurashka ñankunapi) killkarina kan, chawpipunchamanta  6 pacha chishikaman. Killkarinkapak mana kullkita kacharinachu kanka.

Pikuna mishakkunapak kamarikunaka kullkipimi kanka; punta sakirikpa waranka dólar kullki, katipak 500 dólar kullki, kimsa nikipi sakirikpa 250 dólar kullki.

Puchukay mishayka 23 mushuk pukuy punchami aparinka, 7 pacha tutapi, kay kitimanta municipio wasipi.

Ashtawan yachashun nishpaka www.gadriobamba.gob.ec zirma pankaman yaykushpa yachanallami kan.

Lucila Lema O. killkashka

Califique esta información
Total votes: 125