Usted está aquí

02.04.2017
Exit poll ñawpa willayka kashnami kan

5 pacha chishi kakpi shitay tukurirkami. Kay pachakunapi CNE willachichunlla nishka encuestadorakunaka, kashnami willachirka.

Perfiles de Opinión, Lenín Morenomi mushuk mamallaktata pushakpa mishashka nin 52.2%.

Shinapash kay willaykunaka mana oficial nishka kanchu, kay nishkakunaka shitaymanta llukshikkunata tapuchishkallami kan.

Juan Pablo Pozo nishpaka 8 pacha tutapimi oficial nishka yupaykunata willachishun, nirka. 

Califique esta información
Total votes: 181