Usted está aquí

22.03.2017
Wambra katary takikuna

Kay 26 pawkar raymi puncha, quitomanta Plaza del Teatro Kanchapi Nin wamprakuna Wambra Katary takikunata riksichinka, tukuylla chawpipuncha pachapi kayachitukushka kankichik.

Wamprakunapak takikunata uyankapak munakkunaka chayanallami kanka, yaykunapak mana ima kullkita kuna kankachu. Ashtawan yachashun nishpaka www.quito.gob.ec zirma pankaman yaykunallami kankichik.

Lucila Lema O. killkashka. 

Califique esta información
Total votes: 203